Členské příspěvky

Členské příspěvky pro sezónu  2020/2021

  MINI přípravka
 Přípravka
Elévové
Mladší
žáci
Mladší žákyně
Starší
žáci
Muži
Celkem 1000,-
3.000,- 3.000,-  3.000,-  3.000,-  3.000,- 2.500,-
30.06.2020   500,-  500,-  500,-  500,-  500,-  
30.09.2020 500,- 1.500,-  1.000,-  1.000,-  1.000,-  1.000,-  1500,-
31.01.2021 500,- 1.000,-  1.500,-  1.500,-  1.500,-  1.500,- 1000,-
Číslo
účtu
2500805111 / 2010
Variabilní
Symbol
rodné číslo
Specifický
Symbol
101405 101404  101401  101402 101406  101403  101450
Snížení příspěvků
KOVID 19
300,- 800,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 600,-

 
V případě nesrovnalostí a reklamací plateb kontaktuje prosím příslušného trenéra nebo přímo sekretáře.