Členské příspěvky 2022/2023

Členské příspěvky pro sezónu  2022/2023

  MINI přípravka
 Přípravka
Elévové
Mladší
žáci
Mladší žákyně
Starší
žáci
Muži
Celkem 1000,-
3.000,- 3.000,-  3.000,-  3.000,-  3.000,- 2.500,-
30.09.2021   1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1500,-
30.10.2021 500,-            
31.01.2022 500,- 1.500,-  1.500,-  1.500,-  1.500,-  1.500,- 1000,-
Číslo
účtu
2500805111 / 2010
Variabilní
Symbol
rodné číslo
Specifický
Symbol
101405 101404  101401  101402 101406  101403  101450
Snížení příspěvků
KOVID 19 2019/2020
300,- 800,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 600,-
Příspěvky 2020/2021 500,-

 
V případě nesrovnalostí a reklamací plateb kontaktuje prosím příslušného trenéra nebo přímo sekretáře.