Členské příspěvky

Členské příspěvky pro sezónu  2019/2020

  MINI přípravka
 Přípravka
Elévové
Mladší
žáci
Starší
žáci
Muži
Celkem 1000,-
2.500,- 3.000,-  3.000,-  3.000,- 2.500,-
30.06.2019      500,-  500,-  500,-  1500,-
30.09.2019 500,- 1.500,-  1.000,-  1.000,-  1.000,-  
31.01.2020 500,- 1.000,-  1.500,-  1.500,-  1.500,- 1000,-
Číslo
účtu
2500805111 / 2010
Variabilní
Symbol
rodné číslo
Specifický
Symbol
101405 101404  101401  101402  101403  101450
Snížení příspěvků
KOVID 19
300,- 800,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 600,-

 
V případě nesrovnalostí a reklamací plateb kontaktuje prosím příslušného trenéra nebo přímo sekretáře.