Členské příspěvky 2023/2024

Členské příspěvky pro sezónu  2023/2024

  MINI přípravka
 Přípravka
Elévky
Mladší
žáci
Starší žákyně
Starší
žáci
Dorostenci Muži
Celkem 1500,-
4.000,- 4.000,-  4.000,-  4.000,-  4.000,- 4.000,- 2.500,-
30.06.2023   1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-   1500,-
30.09.2023* 750,- ** 1.500,-  1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,-  
31.01.2024 750,- ** 1.500,-  1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1000,-
Číslo
účtu
2500805111 / 2010
Variabilní
Symbol
rodné číslo
Specifický
Symbol
101405 101404  101401  101402 101406  101403  101408  101450

* Minipřipravka 30.10.2023.
** Mladší sourozenec se tréninků může zúčastnit bezplatně.

V případě nesrovnalostí a reklamací plateb kontaktuje prosím příslušného trenéra nebo přímo sekretáře.

Pokud by byly zvýšené příspěvky problém, kontaktuje prosím příslušného trenéra, sekretáře, případně přímo předsedu spolku. K dispozici jsou nástroje k řešení, od splátkového kalendáře po některou z  organizací, která s úhradou členských příspěvků může, v případě finančních problémů, pomoci.