Členské příspěvky

Členské příspěvky pro sezónu  2019/2020

  Elévové mladší
Elévové starší
Mladší
žáci
Starší
žáci
Muži  včetně licence
Celkem 2.000,- 3.000,-  3.000,-  3.000,- 2.500,-
30.06.2019 500,-  500,-  500,-  500,-  2000,-
30.09.2019 1.500,-  1.000,-  1.000,-  1.000,-  
31.01.2020    1.500,-  1.500,-  1.500,- 500,-
Číslo
účtu
2500805111 / 2010  2500805111 / 2010  2500805111 / 2010  2500805111 / 2010  2500805111 / 2010
Variabilní
Symbol
rodné číslo rodné číslo rodné číslo rodné číslo rodné číslo
Specifický
Symbol
101404  101401  101402  101403  101450

 
V případě nesrovnalostí a reklamací plateb kontaktuje prosím příslušného trenéra nebo přímo sekretáře.

Oficiální stránky florbalového klubu