Členské příspěvky

Členské příspěvky pro sezónu  2018/2019

  Elévové mladší
Elévové starší
Mladší
žáci
Starší
žáci
Muži
Celkem 2.000,- 3.000,-  3.000,-  3.000,- 2.000,-
30.06.2018 500,-  500,-  500,-  500,-  2000,-
30.09.2018 1.500,-  1.000,-  1.000,-  1.000,-  
31.01.2019    1.500,-  1.500,-  1.500,-  
Číslo
účtu
2500805111 / 2010  2500805111 / 2010  2500805111 / 2010  2500805111 / 2010  2500805111 / 2010
Variabilní
Symbol
rodné číslo rodné číslo rodné číslo rodné číslo rodné číslo
Specifický
Symbol
101404  101401  101402  101403  101450

 
V případě nesrovnalostí a reklamací plateb kontaktuje prosím příslušného trenéra nebo přímo sekretáře.

Oficiální stránky florbalového klubu